imobil ,-dar sau mostenire?

paarintii mei pe parcursul vetii au construit casa si au primit cota valorica cu teren fiecare cite una,in 2015 tata a decedat si cota tatei a trecut pe frateiar casa au facut acte cu mama impreuna fiecare cite 1/2 de casa noi suntem la parinti 2 frati, aacum fratele vra sa renunte la 1/2 lui de casa ca sa devin eu mostenitoare cu posibilitatea mamei de a locui mai departe in casaei pina la moarte si cu ingrijire si suport financiar a ei si casei pe mine,care este cea mai buna solutie de legalizare ?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-02-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2021-02-22

Testamentul- este actul juridic unilateral, personal şi solemn, esenţialmente revocabil în timpul vieţii testatorului, prin care o persoana dispune de averea sa în tot sau în parte pentru timpul când va înceta din viata. Condiţiile de valabilitate ale testamentului se apreciază raportat la momentul întocmirii sale. In schimb, el va produce efecte juridice numai dupa moartea testatorului. Până în ultima clipă a vieţii testatorul poate revoca (anula) sau modifica unilateral dispoziţiile pe care le-a facut prin testament. Contract de donatie- donaţia este contractul prin care una din părţi, numită donator, îşi micşorează în mod irevocabil patrimoniul său cu un drept, mărind patrimoniul celeilalte părţi, numită donatar, cu acelaşi drept , fără a urmări să primească ceva în schimb. Contractul de donaţie se consideră încheiat în momentul transmiterii bunului. Deja persoana care donează trebuie să ia decizia de instrainare a bunului imobil, dacă locuiește intr-un alt bun imobil atunci poate face și donație. Faceţi concluzii ....