fondatori

Sîntem un Srl în proces de lichidare In lista fondatorilo avem persoane decedate care nu au moştenitori ce putem face cu cota lor valorică lei dacă pe pacursul a 3 ani nimeni din aceste persoane nu sau adresat.Putem transmite clta parte a lo la autoritățile publice locale primărie.Mulțumesc

  • Nume: ecaterina
  • Data: 2022-09-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2022-10-06

Procedura de lichidare a persoanelor juridice presupune două etape: 1. Dizolvarea persoanei juridice şi deschiderea procedurii de lichidare. 2. Radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice. Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul depune următoarele documente: 1. cererea, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc); 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM); 3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare. Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente: 1. cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc); 2. bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul; 3. copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează nu mai devreme de 2 luni după publicarea avizului privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, cu condiţia că nu are datorii față de bugetul public național. În cazul d-voastră cu dizolvarea şi deschiderea procedurii de lichidare în cazul în care există 50+1 voturi a membrilor fondatori în viaţă probleme cred că nu vor fi. În cazul d-voastră, problemele apar la etapa de Radiere din Registru de stat al persoanelor juridice a societății cu răspundere limitată, care este etapa finală a dizolvării și lichidării companiei şi anume la prezentarea bilanțului de lichidare și a planul de repartizare a activelor. În cazul d-voastră, radierea poate avea loc prin una din metodele de mai jos: 1. DIZOLVAREA BINEVOLĂ - Art.223 Cod Nr. 1107 din 06-06-2002 Codul Civil al Republicii Moldova; Cătaţi şi găsiţi moștenitorii (din clasa I sau din următoarele clase) membrilor fondatori, îi convingeţi să depună la notar declarație privind acceptarea succesiunii, să obțină certificat de moștenitor legal și să devină asociat prin înregistrarea certificatului la Agenția Servicii Publice. Ulterior se va dispune prin decizie dizolvarea societății comerciale și va urma procedura lichidării. Această metodă presupune realizarea multor formalități din partea moștenitorilor, suportarea cheltuielilor legate de achitarea taxelor de stat și durează mult în timp, inclusiv procedura succesorală. Totuși, în comparație cu alte metode acesta este cea mai rapidă. Din păcate, dacă menţionaţi că fondatorii decedaţi nu au moştenitori sau nu îi cunoaşteţi sau nu sunt de găsit, această metodă nu vă convine. 2. DIZOLVAREA FORŢATĂ - Art.224 Cod Nr. 1107 din 06-06-2002 Codul Civil al Republicii Moldova; În acest caz, urmează să înștiințați organul înregistrării de stat (ASP) despre decesul fondatorilor și lipsa moștenitorilor legali, precum și să solicitați autorității inițierea unei proceduri judiciare pentru dizolvarea forțată. Întreaga procedură de dizolvare, lichidare și radiere va fi realizată de către autoritățile publice. Această metodă presupune realizarea multor formalități birocratice din partea funcţionarilor, și durează foarte mult în timp, dar pentru d-voastră este unica metodă posibilă.