Executorul judecatoresc

Buna, spunetimi va rog, pe baza creditelor neachitate are dreptul executorul judecatoresc sa puie sechestru la cardul social care a fost facut pentru indemnizatia copilului?

  • Nume: Alexandrina
  • Data: 2020-05-30
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-05-31

Conform codului de executare al R.Moldova art. 108 : Indemnizaţiile de asigurare socială plătite în caz de incapacitate temporară de muncă pot fi urmărite în baza documentelor executorii privind încasarea pensiei de întreţinere şi privind repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului. Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului: a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente; b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure; c) pensiile de întreţinere; d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani; e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces; f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare; g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu; h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl; i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii; j) compensaţiile nominative; k) alocaţiile sociale de stat; l) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.