Exector

Buna ma numesc Adrian am problema cu executoru de la o compani nebancara ma amineta ca va lua imobilu ce pot face ce drepturi am unde sa ma adresaz?

  • Nume: Patic Adrian
  • Data: 2021-12-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-12-07

În corespundere cu prevederile Art.21 alin.(1) din legea Nr. 113 din 17-06-2010 privind executorii judecătoreşti, executorul judecătoresc răspunde disciplinar pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare. potrivit Art.22 alin.(1) din legea Nr. 113 din 17-06-2010 privind executorii judecătoreşti, Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești şi are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc. Astfel, n cazul în care consideraţi că acţiunile executorului judecătresc nu se încadrează în normele legale, atunci sunteţi în drept să depuneți o plângere la Colegiul disciplinar pe lîngă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ), mun. adresa Chișinau, str. Kiev, 3a, et.3 MD - 2068, în care să indicaţi pretinsele acţiuni ilegale ale acestui executor judecătoresc şi să solicitaţi ca executorul judecătoresc respectiv să fie tras la raspundere disciplinara. Concomitent, sesizați și Ministerul justiției, direcția profesii și servicii juridice departamentul executori judecătorești http://www.justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=78