Donație de teren

Acte și preț pentru donație de teren

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-09-20
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-09-20

Buna ziua. Acte necesare pentru donatia unui imobil: - Actele de identitate ale partilor; - Actul de proprietate asupra terenului ce urmeaza a fi donat (sau contract vanzare-cumparare, sentinta civila irevocabila, act vanzare-cumparare autentificat, certificat de mostenitor, titlu de proprietate, etc.); - Certificat fiscal pe numele proprietarului, din care sa rezulte ca acesta este la zi cu toate platile catre Stat. - Extras din registrul bunurilor imobile ; - confirmare de la cadastru precum ca terenulu nu este gajat, pus sub sechetru... Cît priveste taxele , se plateste la cadastru pentru extrasul din registrul bunurilor imobile și inregistrarea dupa noul proprietar apoi la notar onorariul notarului care depinde de pretul terenului.