Donatie

Eu am facut donatie a unui apartament acum 4 ani unui nepot,acum nu ducem legatura, dar eu locuiesc in acest apartament,el este plecat ,pot eu sa desfac contractul de donatie fara el?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2018-08-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2018-08-06

Buna ziua. Codul civil prevede revocarea si rezolutiunea donatiei. Donaţia poate fi revocată dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată a acestuia, situaţii care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată. Revocarea donaţiei poate fi făcută doar în decursul unui an din momentul în care cel îndreptăţit să revoce a luat cunoştinţă de motivul de revocare. Dacă donatorul, după executarea donaţiei, nu mai este în stare să-şi asigure o întreţinere corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere faţă de terţi, poate cere de la donatar restituirea bunurilor donate pe care acesta le mai posedă. Cererea de restituire este inadmisibilă cînd donatorul şi-a provocat intenţionat sau prin culpă gravă starea de nevoie. Asa deci : Revocarea contractului de donatie fara motiv nu se permite. Acest lucru este posibil doar in cazul cind este donatia conditionata, adica in contract este indicat ca Donatarul trebuie sa aiba grija sau sa indeplineasca unele conditii a Donatorului. Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina, donatorul poate revoca donaţia. Succese!