Domiciliu

Buna ziua cum pot obține domiciliul in Rep Moldova dacă sun in chirie

  • Nume: Raluca
  • Data: 2020-11-17
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-11-17

Buna ziua. Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente: - actul de identitate de uz intern; actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ; - dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă. În cazul înregistrării persoanei la domiciliu sau la reşedinţă în locuinţa asupra căreia nu are drept de folosinţă, suplimentar se depune în scris declaraţia de primire în spaţiu de către: - chiriaş şi de membrii majori ai familiei, care sînt înregistraţi la domiciliu pe adresa respectivă – dacă spaţiul locativ face parte din fondul de stat, departamental, municipal sau obştesc; - proprietarul sau coproprietarii locuinţei – dacă spaţiul locativ face parte din fondul locativ privat. Cererea pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se depune personal. Declaraţia de primire în spaţiu se depune în scris personal sau prin reprezentant în faţa persoanei abilitate cu funcţii de înregistrare a persoanelor la domiciliu sau la reşedinţă, sau se autentifică de persoanele care desfăşoară activitate notarială.