Despre împrumuturi

Dacă am împrumutat bani unei persoane ,transferîndu-i prin trtransfer bancar și nu am nici o semnătură de la el că trebuie să-mi întoarcă banii, în caz că nu vrea să mii întoarcă am vreo șansă să mii restitui? Mulțumesc

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-04-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-04-11

Buna ziua. Codul civil prevede în sensul dat încheierea unui act juridic pentru suma împrumutului ce depășește suma de 1000 de lei în cazul dvs nefiind în posibilitate sa probați împrumutul decit cu excepția recunoașterii a sumei împrumutate de către pârât, astfel el daca recunoaște datorie sunteți în posibilitate de a înainta acțiunea. Dacă în procesul de recuperare a datoriei au apărut probleme, debitorul refuză benevol executarea obligațiilor de plată sau nu răspunde la apeluri și tărăgănează plata, una dintre opțiuni ar putea fi adresarea către INCASO, care vă poate ajuta să recuperați banii în faza prejudiciară sau să vă adresați în judecată. INCASO oferă servicii de recuperare a datoriilor în faza prejudiciară, judiciară și de executare. Dacă instanța de judecată constată că într-adevăr ați dat un împrumut, care nu a fost restituit, aceasta va dispune să fie încasat din contul datornicului datoria, dobânda și toate cheltuielile de judecată. Iar în cazul în care acesta nu vă achită banii, așteptați 30 de zile din momentul pronunțării hotărârii și solicitați instanței de judecată să vă elibereze titlul executoriu. Acest lucru poate fi posibil doar dacă hotărârea primei instanțe nu a fost contestată cu apel.