Credite

Am luat citeva credite și din cauza operatilor si a carantinei am intirziat in achitare imprumuturilor acum ei ma cauta cu legea si risc sa fiu dat in judecata Ce sa fac eu nu am asa suma sa o achit toata la moment

  • Nume: Mihai barbaros
  • Data: 2020-06-24
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2020-06-25

În acest sens este Recomandarea CNPF din 24.03.2020, care prevede: „CNPF vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele excepționale, pentru a susține clienții organizațiilor de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing financiar. Sunt încurajate entitățile de creditare nebancară (organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut) să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de întârziere, corespunzător perioadei 17 martie 2020 – 31 mai 2020. În același context, se recomandă entităților prenotate să aplice înlesniri la plată pentru creditele existente până la data 30 iunie. Corespunzător, participanților profesioniști respectivi li se oferă un regim facilitar la constituirea provizioanelor suplimentare pentru pierderi la active până la finele acestui an. Determinarea entităților de creditare nebancară să aplice prelungirea/renegocierea contractelor de credit/leasing financiar, acțiune ce nu va avea ca efect clasificarea creditelor într-o categorie mai severă. Important de menționat faptul că aceste măsuri urmează a fi aplicate individual și selectiv de către entitățile de creditare nebancară, ținând cont de capacitățile proprii ale acestora, fiind asigurată gestionarea prudentă a riscurilor aferente.” Prin Hotărârea nr. 05-1037 din 31.03.2020 CNPF prevede: ”Aplicarea înlesnirilor la plată (anularea penalităților și/sau a dobânzilor de întârziere) pentru creditele nebancare se efectuează în cazul în care nu sunt achitate de debitor plățile conform graficului în perioada 17.03-30.06.2020.” Astfel, cum vedeți aceasta este doar o recomandare pentru organizațiile de microfinanțare nu și o obligație. Puteți însă să invocați aceste prevederi în negocierea unui nou grafic de rambursare cu organizația de microfinanțare la care aveți credit. La fel, ca o soluție puteți solicita ajustarea contractului în conformitate cu art.1083 Cod Civil RM ținând cont de schimbarea excepțională a circumstanțelor.