Creditare

Buna am o problema luasem un credit pentru o persoana si am in scris intre noi o intelegere ka el isi ia rasponsibilitatea de a akita creditul si pina la urma si nu akita

  • Nume: Vadim
  • Data: 2020-12-02
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-12-03

În conformitate cu prevederile din Cod Nr. 1107 din 06-06-2002 Cod Civil al Republicii moldova, fidejusorul este persoana care garantează achitarea unui împrumut pentru o altă persoană (debitor). Fidejusorul se obligă faţă de cealaltă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros obligația debitorului în caz că acesta nu o poate face. Persoana garantă este aleasă de către debitor și se angajează în fața creditorului să execute obligația debitorului în cazul în care acesta nu execută condițiile contractului în termen. De obicei, în calitate de fidejusor sunt aleși membrii familiei, rudele sau prietenii apropiați. De îndată ce acceptă să devină garant, trebuie să-şi asume și anumite riscuri. În cazul neonorării obligaţiunilor contractuale de către debitor, urmează ca creditorul să ceară onorarea obligaţiunilor de la fidejusor, şi anume din veniturile acestuia. Recipisa nu vă ajută la nimic în acest caz şi nu constituie o soluţionare a problemei deoarece datoria rămîne, astfel debitorul se va adresa în instanţa de judecată în privinţa executării silite, iar executorul judecătoresc va întreprinde acţiuni de executarea a datoriei din veniturile familiei debitorului şi inclusiv a fidejusorului. Totodată, recipisa o puteţi păstra în eventuala acţiune civilă prin care să solicitaţi de la acest prieten recuperarea cheltuielilor suportate.