Credit

Bună ziua! Așa o situație-Au fost luate credite pentru o altă persoană de la companii de microfinanțare. Persoana în cauză nu poate sau nu vrea să achite. Cum ieșim din situație? Persoana care a beneficiat de bani este doar persoana de contact la credite.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-07-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Macari Tamara

Data: 2020-07-10

Buna ziua. Să înțeleg că dvs sînteți în calitate de fidejusori, daca dumneavoastră nu achitați în termen, toți urmează să garanteze achitarea. Astfel, daca creditorul vă acționează pe toți în judecată, și veți raspunde solidar pentru aceiași datorie, creditorul fiind în drept să încaseze suma din oricare, ca ulterior, cel ce a achitat total sau parțial, să se adreseze fața de dumneavoastră pentru a fi compensate cheltuielile cît și suma împrumutului. Încercați prin orice metodă să evitați adresarea în instanța de judecată, or, aceste acțiuni se impun cu costuri suplimentare, care pot fi majorate inclusiv dacă cauza va ajunge spre executare silită.