Contract vinzare cumparare

Am ierdut contractul de vinzare cumparare ceas putea face si unde mas putea adresa fiind casa neinregistrata la cadastru doar la notariat

  • Nume: Anonim
  • Data: 2024-01-11
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Chicaroș Daniela

Data: 2024-02-01

Bună ziua! Puteți să cereți o copie la notarul care v-a autentificat contractul de vînzare-cumpărare.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2024-02-02

Potrivit Art.26 din Legea Nr. 246 din 15-11-2018 privind procedura notarială, la cererea scrisă motivată a uneia dintre părţile actului notarial, a succesorilor sau reprezentanților de drept ai uneia dintre părțile actului notarial, inclusiv pentru cazuri de pierdere sau deteriorare a originalului actului notarial, notarul eliberează duplicatul actului notarial, originalul căruia se păstrează în arhiva sa. Duplicatul actului notarial reproduce întocmai cuprinsul, inclusiv girul notarial cu toate menţiunile actului notarial original. Anexele actului notarial, ce fac parte integrantă a acestuia, se anexează în copie legalizată la duplicatul actului notarial. În duplicat se indică data eliberării duplicatului, iar în locul semnăturilor originale ale părţilor, se menţionează numele şi prenumele fiecărui semnatar şi se aplică girul prevăzut pentru duplicate. Duplicatul astfel eliberat are aceeaşi forţă juridică la fel ca originalul. În cazul pierderii originalului actului notarial, solicitantul va prezenta dovada privind publicarea avizului despre pierderea actului respectiv pe pagina web oficială a Camerei Notariale sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. La eliberarea duplicatului din cauza deteriorării sau distrugerii parţiale a actului notarial, notarul reţine în arhiva notarului actul notarial respectiv.