Consultatie

Sunt detinator de titlu a unui teren de vita de vie. Spuneti.mi va rog pot sa tai aceasta vie fara autorizatie daca vreau sa.mi plantez alte soiuri.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-03-20
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Zugravu Maria

Data: 2020-03-21

Bună ziua, fiind proprietar al terenului puteți planta orice cultură,doar să ține-ți cont de încălcarea drepturilor vecinului de teren. Astfel, potrivit Codului civil, proprietarii terenurilor vecine sau ai altor bunuri imobile învecinate, pe lângă respectarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de lege, trebuie să se respecte reciproc.În cazul fructelor căzute din pomi sau arbuşti pe terenul vecin se consideră fructe de pe acel teren. Proprietarul terenului poate să taie şi să-şi oprească rădăcinile de arbori şi de arbuşti care au pătruns la el de pe terenul vecin. Aceeaşi regulă se aplică şi ramurilor de arbori şi de arbuşti ce atârnă de pe terenul vecin. În același timp, orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar. În caz de nerespectare a distanţei, proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sunt ridicate.

LI-ȘUI-CEAN Veronica

Data: 2020-03-31

Bună ziua. Conform Legii viei și vinului (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107378&lang=ro#), terenul agricol valorificat cu viţă de vie este plantație viticolă. Conform art. 10 (5, 6) al legii menționate, înfiinţarea de plantaţii viticole pentru struguri producţie marfă pe o suprafaţă de la 0,15 la 0,5 ha (sau de peste 0,5 ha) se efectuează în baza unui plan de organizare a teritoriului şi de plantare, elaborat în conformitate cu reglementările tehnice/ elaborat de persoane juridice sau persoane fizice (birouri de proiectare) în conformitate cu regulile stabilite prin lege şi cu reglementările tehnice aprobate de către Guvern. Totodată, defrişarea neautorizată a plantaţiilor viticole constituie obiect pentru sancționare. Vă recomand să vă adresați primăriei din localitatea DVS cu această întrebare, nemijlocit inginerului cadastral/ funciar, care are obligația de a oferi direcțiilor raionale pentru agricultură informația despre plantare, reconstrucţie sau defrişare, precum și despre deţinătorii plantaţiilor viticole, care, ulterior sunt transmise Oficiului Naţional al Viei şi Vinului. Mult succes în activitate vă doresc!