Conflict intre vecini in suburbie.

Bună seara. O situatie absurda intre vecini. La solicitarea locuitorilor unei strazi din suburbie, APL a adus o remorca de rumegus de asfalt pentru a indrepta drumul. Un "gospodar" a zis ca nu are nevoie, si s-a apucat sa-l scoata pina la mijlocul drumului si l-a pus in poarta persoanei care a venit cu initiativa. Intrebarea este cum sa procedeze locuitorii si persoana cu initiativa, ce pirghii legale argumentate sunt pentru acest individ? Gospodarul trebuie sa fie gospodar la el in ograda si nu pe drum pu

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-12-03
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-12-07

În conformitate cu prevederile Art.2 din Legea Nr. 29 din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice: - bunuri ale domeniului public – bunurile care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, sînt de uz sau de interes public şi care aparţin statului sau unităţilor administrativ-teritoriale; - bun de interes local – bunul proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale din domeniul public, care serveşte cauzei de utilitate publică locală; - administrarea bunurilor – totalitatea atribuţiilor exercitate de autoritatea publică centrală sau locală, împuternicită să dirijeze activitatea entităţilor din subordine, realizînd nemijlocit dreptul de dispoziţie asupra bunurilor acestora; În corespundere cu prevederile Art.9 alin.(2) din Legea Nr. 29 din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice, drumurile naţionale, inclusiv părţile componente ale acestora: poduri, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, construcţii de apărare şi consolidare, alte dotări pentru siguranţa circulaţiei rutiere, ţin de domeniul public al statului. În corespundere cu prevederile Art.11 alin.(2) din Legea Nr. 29 din 05-04-2018 privind delimitarea proprietăţii publice, drumurile locale şi comunale, străzile, inclusiv părţile componente ale acestora, alte dotări pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi suprafeţele de teren ocupate de acestea, inclusiv zonele de protecţie şi plantaţiile rutiere, ţin de domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi. În acest sens, drumul local este un bun de interes local ce face parte din bunurile domeniului public ce se află în administrarea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi (adică primăria comunei/localităţii) şi nici o persoană nu poate folosi sau gestiona acest bun după propria dorinţă. Primăria localităţii ca proprietar şi gestionar este în drept să efectuieze orice acţiune sau activitate în conformitate cu prevederile legale ce ţine de acest drum şi nici o altă persoană nu îi poate interzice acest lucru. În cazul descris de d-voastră, este necesar să vă adresaţi către primăria localităţii cu o solicitare (ar fi bine ca solicitarea să fie comuă a mai multor locuitori de pe drumul respectiv) în vederea luării măsurilor de rigoare cu locuitorul respectiv. Primăria, prin pîrghiile pe care le deţine, în termenii prevăzuţi de legislaţie (30 de zile) urmează să analizeze situaţia crerată şi să ia o decizie în acest sens şi să vă infomeze referitor la acţiunile întreprinse. Apoi urmează ca depunătorii solicitării sa ia act de acţiunile întreprinde de că administraţia publică locală şi în caz de dezacord cu acestea să le atace în instanţele ierarhic superioare.