Ce înseamnă ...masurări în natură?.. nu trebuia primăria să pună întrebarea în termenul de 30 zile pînă a nu fi hotărîrea definitivă??

Bună ziua...după un şir de şedințe de judecată în legătură cu hotarele între gospodării-a èsit o hotărîre...(să se dea măsurările în natură)..care aşa şi nu s-au mai dat...aş vrea să ştiu::cum se face această măsurare---organele cadastrale ale primăriei zic că se dau în natură aşa cum stau hotarele ..(adică gardurile)..eu am explicat că trebuie să se verifice toate masivele--adică la toți proprietarii de terenuri--vecinii..a doua ..primăria zice că nu este clară hotărîrea..nu este scris cum să pună punctele.

  • Nume: Vasile
  • Data: 2018-07-16
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Calcatinge Maria

Data: 2018-07-19

Bună ziua,măsurările în natură presupune ieșirea la fața locului a inginerilor de la Oficiul Cadastral, de a identifica punctele planului d-stră.Suprafaţa terenului se determină în baza coordonatelor punctelor de hotar şi se compară cu suprafaţa indicată în documentul ce confirmă drepturile. În cazul în care la întocmirea primară a planului geometric a bunului imobil, suprafaţa terenului diferă decât suprafaţa înscrisă în documentul ce confirmă drepturile (atât la lucrările executate prin metoda selectivă cît şi cea masivă), se procedează astfel: a) dacă diferenţa în suprafaţă nu este mai mare de 10 %, se întocmeşte dosarul tehnic pentru a fi prezentat spre recepţie oficiului cadastral teritorial; b) dacă diferenţa este mai mare de 10 % lucrările se stopează, până la soluţionarea chestiunii de către autoritatea publică locală (ex. rectificarea suprafeţei prin alt act). Dacă este o eroare comună la mai mulți vecini atunci trebuie toți să actualizeze terenurile care le au in proprietate conform actelor.