Bunul comun

Dacă le-am înțeles corect, exista două legi, una spune că un soț are dreptul să își înscrie dreptul la proprietate comună în devălmășie asupra unui bun imobil doar cu acordul soțului care este înscris ca proprietar la cadastru, alta zice că vinderea bunului se face cu acordul ambilor soți dacă este notată calitatea de bun comun al soților. Intrebare: deci, daca soțul a cumpărat un bun imobil pe bani comuni dar l-a inscris doar pe numele lui peste tot, atunci il poate vinde fara mine?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-09-26
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2021-09-29

Buna ziua. Dacă bunul a fost procurat în timpul căsătoriei atunci acesta este bun comun si nu poate fi instrainat fără acordul dvs, chiar dacă soțul dvs figurează ca singurul proprietar în registrul bunurilor imobile la Cadastru.