RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-06-28

Buna ziua. În cazul în care părintele plătitor nu își onorează obligațiunea benevol în baza deciziei judecătorești, atunci al doilea părinte este în drept să apeleze la executorul judecătoresc, care la rândul său va lua măsurile de rigoare. Inițial, persoana va primi o scrisoare de înștiințare, precum că el trebuie să achite pensia, lucru pentru care se oferă o perioadă anumită de timp. Dacă părintele continuă să se eschiveze de la plată, urmează măsurile coercitive. De menționat, că potrivit Codului Familiei, eschivarea de la plata pensiei de întreținere este un motiv pentru decădere din drepturile părintești. Dar decaderea din drepturi parintesti nu scuteste de la plata pensiei de intretinere.