Blocarea contului de salariu

Bună ziua. La mine cardul salarial este blocat de către executorul judecătoresc. Pe perioada stării de urgență el are dreptul să-mi urmărească salariul. Cardul a fost blocat până la starea de urgență. Contul este blocat în întregime și aceasta fiind unica sursa de venit, nu pot achita alte servicii cum ar fi telefonia mobilă, care la rândul lor mau dat în judecată pentru neachitare și îmi vine alta hotărâre de executare. Cum sa procedez?Mulțumesc.

  • Nume: Simion Danici
  • Data: 2020-03-22
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Zugravu Maria

Data: 2020-03-26

Stimate Domn Simion, depuneți o cerere căte executor și solicitați să fie respectată legea. Conform art.106 (1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească. (2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite. (3) În caz de urmărire a pensiei de întreţinere, a sumelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, precum şi în legătură cu pierderea întreţinătorului, şi a sumelor pentru repararea daunei cauzate prin tîlhărie sau prin sustragere de bunuri, reţinerea constituie nu mai mult de 70% din salariu şi din alte venituri. Dacă răspunsul este negativ, atunci depuneți o altă cerere organului erarhic superior - Uniunea Națonală a Executorilor Judecătorești, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Kiev 3/A, et. 3 tellfax: (373) 22 876 521, mob. +373 68999104 Succes!