arvona sau avans

La procurarea unui imobil prin agentie imobiliara in credit prin banca, la stadia pregatitoare de perfectare a documentelor, se da arvona sau avans? prin ce se deosebeste arvona de avans? In cazul, daca nu acorda banca credit, arvona se restitue?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2019-11-06
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

BEȚIȘOR Lucia

Data: 2019-11-08

Buna ziua !! Arvuna este o sumă de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris. Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie. Plata în avans este, deasemenea, un mijloc de garantare a executării contractului și reprezintă o plată preventivă. Potrivit Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, deosebirea dintre aceste două noțiuni rezidă din faptul că avansul nu este în stare să confirme încheierea contractului şi să garanteze executarea serviciilor. Arvona se restituie deoarece Mărimea arvunei nu este limitată după valoare, însă este evident, că aceasta constituie doar o parte din banii pe care consumatorul îi va achita pentru executarea lucrărilor. Prin finalităţile sale, arvuna îndeplineşte două funcţii principale: confirmă încheierea contractului; garantează executarea contractului. Prestatorul de servicii care a primit avansul, nu poate fi obligat nici într-un caz să restituie dublul plăţii primite, ca în cazul arvunei.