arenda terenului agricol

arendașul este în proces de falimentare, eu, arendatorul doresc să reziliez contractul de arendă , deoarece persoana cu care am negociat contractul,prin hotărîrea judecății numai conduce cu SRL-EUL cu care eu am încheiat contractul de arendă a terenului agricol. cum să procedez !

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-05-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2020-05-28

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 6.1. Arendatorul are dreptul de a cere rezilierea prezentului contract înainte de termen în cazul în care Arendaşul: a) nu a achitat plata de arendă în decurs de trei luni din ziua expirării termenului limită de achitare; b) nu exploatează terenurile în decurs de un an sau exploatează aceste terenuri în contradicţie cu normele agrotehnice şi ecologice. 6.2. În cazul când Arendatorul iniţiază procedura rezilierii prezentului contract înainte de termen, în lipsa condiţiilor specificate în subpunctele (a) şi (b) ale punctului 6.1 al prezentului contract, va fi obligat a restitui Arendaşului cheltuielile efectuate. 6.3. Schimbarea proprietarului terenurilor arendate, precum şi reorganizarea întreprinderii – Arendaş nu serveşte drept temei pentru rezilierea prezentului contract şi serveşte drept temei pentru modificarea acestuia.