Am un proces in care eu sunt reclamant

Eu ca reclamant pot sa cer avocat gratis din partea statului ?

  • Nume: Dascalu
  • Data: 2022-06-15
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2022-06-25

Asistenţa juridică califi cată garantată de stat se acordă în funcţie de nivelul veniturilor persoanei în cazurile următoare: în cauze non-penale: • cînd persoana are nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile și de contencios administrativ complexe din punct de vedere juridic sau procesual, iar persoana nu dispune de sufi ciente mijloace pentru a plăti aceste servicii. în cauze penale: • cînd persoana are nevoie de asistență juridică în cauze penale și interesele justiției o cer, însă ea nu dispune de sufi ciente mijloace pentru a plăti acest serviciu. În astfel de cazuri, asistenţa juridică califi cată se acordă persoanelor cu un venit mediu lunar mai mic decît nivelul minim de existenţă pe cap de locuitor din ţară1 . Valoarea minimului de existenţă se determină trimestrial în baza calculelor efectuate de Biroul Naţional de Statistică, î