Accident

Am avut accident pe data de 18.12.2019 am fost vinovata. Am dat asigurarea mea la patimas. Peste 5 luni au solicitat chemare in judecata pentru despagubire morala in suma de 90 000 lei. Victime nu sunt. Traume grave tot nu-s. Ce sa fac si cum sa procedez

  • Имя: Аноним
  • Дата: 2020-05-18
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CHIRNICNII Viorica

Дата: 2020-05-19

Buna ziua. Potrivit Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție din 2006, „prejudiciul moral” este definit drept suferințele psihice sau fizice cauzate prin acțiuni sau omisiuni care atentează la valorile nepatrimoniale ce aparțin persoanei din momentul nașterii sau la bunurile dobândite prin lege (viața, sănătatea, demnitatea si reputația profesională, inviolabilitatea vieții personale, secretul de familie și personal), prin fapte ce atentează la drepturile personale nepatrimoniale (dreptul de a folosi propriul nume, dreptul de autor). Conform legislației Republicii Moldova, poate cere repararea prejudiciului moral cauzat printr-o infracțiune orice persoană fizică sau juridică căreia, prin infracțiune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale (Codul de procedură penală, art. 58). Referitor la modalitatea de determinarea a cuantumului prejudiciului moral, în punctul 32 din Hotărârea Curții Supreme se menționează că pe lângă criteriile generale, se vor lua în considerare criteriile specifice de evaluare a cuantumului acestor despăgubiri, prevăzute la art. 219 alin. (4) CPP. La evaluarea cuantumului despăgubirilor, instanţa de judecată ia în considerare: • suferinţele fizice ale victimei; • prejudiciul agrement sau estetic; • pierderea speranţei în viaţă; • pierderea onoarei prin defăimare; • suferinţele psihice provocate de decesul rudelor apropiate etc. Cert este faptul că dauna morală și cea materiala nu sunt legate între ele, acea materială întotdeauna urmează de probat prin mijloce de probe stabilite în art. 93 Cod de Procedura penala RM, pe când cea morală, datorită faptului că nu poate fi probată prin intermediul probelor de la respectivul articol în majoritatea cazurilor, rămâne să fie bazată doar pe argumentele aduse de partea vătămată asupra survenirii si manifestării prejudiciului dat. Astfel, întotdeauna când sunt aduse probe asupra prejudiciului material el va fi acodat, ceea ce nu se întâmplă în cazul prejudiciului moral. Deci, persoana care solicita sa fie despagubita moral trebuie sa prezinte argumente/probe ce dovedesc ca a suferit pagube morale.