Доверенность на машину

Здравствуйте! Нужно сделать доверенность на автомобиль. Скажите доверенность составленная в Молдове в России будет действовать?

  • Имя: Вера
  • Дата: 2020-10-15
  • 2

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (2)

OLTEANU Viorica

Дата: 2020-10-16

Рекомендую вам сделать нотариальный перевод доверенности у российского нотариуса, поскольку на практике это существенно сэкономит вам время и деньги.

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2020-10-26

Pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit p. 10 alin. (2) din Hotărîrea Guvernului Nr. 357 din 13-05-2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, persoancare conduce un autovehicul trebuie să posede şi, la cererea polițistului, poliţistului de frontieră, ofiţerului echipei mobile a Serviciului Vamal, este obligată să înmîneze pentru control: a) permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus; b) certificatul de înmatriculare a vehiculului; d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie. e) actul care confirmă transmiterea în folosință a vehiculului, în cazul mijlocului de transport transmis în folosință avînd număr de înmatriculare neutru. La traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova cu mijlocul de transport, conducătorul necesită să deţină și să prezinte angajatului Poliției de Frontieră 1. permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus; 2. certificatul de înmatriculare a vehiculului (indiferent cine este proprietarul vehiculului); 3. asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto valabilă pentru Republica Moldova; Pe de altă parte, dacă destinaţia călătoriei este o anumită ţară din est sau din vest, nu este exclusă probabilitatea ca autorităţile de la frontieră sau poliţiştii locali să solicite pentru verificări şi o procură pentru automobilul condus, dar aici este necesar de verificat legislaţia statului în care vă deplasaţi. Opţional, pentru orice eventualitate ar fi utilă şi o copie a documentului tradus în limba statului vizitat. În cazul d-voastră este necesar să accesaţi prevederile legale de care se conduc autorităţile din Federaţia Rusă, deoarece ele pot să difere de cele naţionale. На территории Республики Молдова согласно п. 10 п. (2) Постановления Правительства № 357 от 13.05.2009 об утверждении Правил дорожного движения лицо, управляющее транспортным средством, должно иметь, а по требованию сотрудника полиции пограничник, сотрудник мобильной бригады таможенной службы обязан сдать на контроль: а) выданное на его имя водительское удостоверение, действующее для категории (подкатегории), к которой принадлежит управляемое транспортное средство; б) свидетельство о регистрации транспортного средства; г) документы, подтверждающие характер и массу груза, в случаях, установленных законодательством. д) документ, подтверждающий передачу транспортного средства в пользование, если транспортное средство передано в пользование с нейтральным регистрационным номером. При пересечении государственной границы Республики Молдова транспортным средством водитель должен задержать и предъявить сотруднику пограничной полиции. 1. выданное на его имя водительское удостоверение, действующее для категории (подкатегории), к которой принадлежит управляемое транспортное средство; 2. Свидетельство о регистрации транспортного средства (независимо от того, кому принадлежит транспортное средство); 3. обязательное страхование автогражданской ответственности, действующее на территории Республики Молдова; С другой стороны, если целью поездки является конкретная страна на востоке или западе, не исключена вероятность того, что пограничные органы или местная полиция потребуют проверки и доверенность на управляемый автомобиль, но здесь необходимо проверить закон штата. что вы двигаетесь. По желанию, на всякий случай может быть полезна копия документа, переведенная на язык посещенного государства. В вашем случае необходимо ознакомиться с правовыми нормами, регулирующими органы власти Российской Федерации, поскольку они могут отличаться от национальных.