29 May 2019

Promovarea serviciilor de asistență juridică primară la Orhei

La 29 mai 2019, președinta ANPM, Violetta Odagiu și reprezentanții Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat au întreprins o vizită la Orhei în vederea promovării serviciilor de asistență juridică primară.

50 de persoane, asistenți sociali, bibliotecari, reprezentanți ai ONG-urilor locale, reprezențanți ai autorităților publice loca au fost informați despre serviciile de asistență juridică primară și beneficiile serviciilor para-juriștilor.

În cadrul campaniei de promovare, actorii sociali din alte 8 raioane ale țării urmează a fi informați despre utilitatea și beneficiile serviciilor de asistență juridică primară.

Notă:

Para-juristul  este  persoana calificată să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunității. La moment 52 de para-juriști calificați oferă asistență juridică primară în peste 50 de localități ale țării. Anual para-juriștii oferă circa 7500 consultații juridice primare. De asemenea, organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competența lor rofesională.

Activitatea para-juriștilor se desfășoară în baza Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198-XVI din 26.07.2007 și a regulilor aprobate de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale