17 June 2019

Para-juriștii - promotori ai patrimoniului național

Recent, un grup de tineri din raionul Anenii Noi, însoțiți de para-jurista Larisa Secară, au descoperit comori ale patrimoniului național la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.

Tinerii au avut ocazia să descopere Colecția de documente a muzeului care numără 24047 de piese pe suport de hârtie, din sec. XIX-XXI - acte de vânzare-cumpărare, de proprietate, stare civilă, acte privind împrumuturi bancare, polițe de asigurare a averii, manuscrise, scrisori și autobiografii, circulare, procese-verbale și stenograme, diplome, certificate, atestate, pașapoarte, cărți de muncă, livrete etc. - , legate de viața economică, social-politică, culturală și spirituală a țării.

Fondul documentar cuprinde și o serie de piese edificatoare pentru viața și activitatea unor personalități de vază, cum ar fi pedologul N. Dimo, botanistul N. Zubovschi, enologul G. Ungureanu, selecționatorul M. Juraveli, chimistul A. Ablov, scriitorii I. C. Ciobanu, P. Cruceniuc, L. Deleanu, cântăreții A. Antonovschi, L. Lipcovschi, dirijorii S. Lunchevici, V. Garștea ș.a.

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale