28 May 2019

Para-juriștii implicați în procesul educațional

Președinta ANPM, Violetta Odagiu, a desfășurat în cadrul Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din orașul Bălți, la ora de 'Dezvoltare personală', o lecție la tema - Drepturile omului.

Elevilor clasei a V-a li s-a comunicat în termeni accesibili despre sistemul de asistență juridică garantată de stat și despre specialiștii la care se pot adresa atunci când li se încalcă anumite drepturi.

Notă:

Para-juristul  este  persoana calificată să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunității. La moment 52 de para-juriști calificați oferă asistență juridică primară în peste 50 de localități ale țării. Anual para-juriștii oferă circa 7500 consultații juridice primare. De asemenea, organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competența lor rofesională.

Activitatea para-juriștilor se desfășoară în baza Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198-XVI din 26.07.2007 și a regulilor aprobate de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale