24 May 2019

Para-juriștii bineveniți în școli

Recent, Președinta ANPM, Viorica Chirnicinii, în colaborare cu angajații IP Hîncești, au organizat la gimnaziul din localitate o lecție publică cu tema: "Delincvența juvenilă".

26 elevi ai clasei a IX-a, directoarea gimnaziului, dar și cadrele didactice și-au completat și reactualizat cunoștințele cu privire la drepturile și libertățile omului, responsabilitate civică, dar și prevenirea delincvenței juvenile. 

Notă:

Para-juristul  este  persoana calificată să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunității. La moment 52 de para-juriști calificați oferă asistență juridică primară în peste 50 de localități ale țării. Anual para-juriștii oferă circa 7500 consultații juridice primare. De asemenea, organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competența lor rofesională.

Activitatea para-juriștilor se desfășoară în baza Legii cu privire la asistența juridică garantată de stat nr.198-XVI din 26.07.2007 și a regulilor aprobate de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale